ÇYDD Online Kodlamaca Projesi

21.yüzyılda her meslek gurubu için verimlilik ve rekabet adına artık dijital teknolojilerin kullanımı kaçınılmaz olmuştur. 1989 yılında kırsal kesimdeki küçük kızlara okuyabilmeleri, köylerinden çıkarak meslek sahibi olabilmeleri için bir kibrit çakan ÇYDD; şimdi de:

özgür beyinler yaratarak,

çocuklarımızın dijital dünyada tüketici değil üretici olmalarını sağlayarak,

yaratıcı ve analitik düşünceyi destekleyerek,

çocuklarımıza “ kodlama metodunu ” öğretmeyi hedeflemektedir. Bu proje devlet okullarında 5., 6 ve 7. Sınıflarında ve lise 1 v 2. sınıflarda okuyan maddi olanakları kısıtlı çocuklara yöneliktir.

Etkinlik gruplarımız 10 öğrenci ve 3 eğitmenden oluşmaktadır.

Projemiz uygulama mekanı olarak öncelikle ÇYDD şube ve sosyal gelişim birimlerini kullanmaktadır. Özellikle yaz aylarında yapılan birer haftalık "Gezici Kodlamaca" etkinliklerinde ise şubelerin yanısıra belediyelerin ya da eğitim kurumlarının bilgisayar odalarını mekan olarak kullanabilmektedir.

Projemizin ilk aşamasında 2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi itibari ile 23 uygulama noktasında (11 il), 81 eğitmenimiz ile 444 öğrenciye ulaşılmıştır.

2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi itibari ile 23 uygulama noktasında (12 il), 238 eğitmenimiz ile 688 öğrenciye; 2016-2018 iki yıllık dönem sonunda ise toplam 46 uygulama noktasında(18 il), 319 eğitmenimiz ile toplam 1132 öğrenciye ulaşılmıştır.

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi itibari ile 11 uygulama noktasında (11 il), 405 eğitmenimiz ile 834 öğrenciye; 2016-2019 üç yıllık dönem sonunda ise toplam 57 uygulama noktasında(18 il), 475 eğitmenimiz ile toplam 1966 öğrenciye ulaşılmıştır.

  • 2 Ocak 2021 tarihinde online kodlamaca projesi için  www.cyddkodlamacaprojesi.com online sistemi hazırlanıp aktif edildi.
  • 19 Ocak 2021 tarihinde Kodlamaca projesini uygulayan şube koordinatörleri ile online toplantı yapılıp online kodlamaca sistemi ile ilgili bilgiler verildi.
  • 21 Ocak 2021 Tarihinde Online Kodlamaca projesi için bilgisayarı olmayan eğitmenlerimize bilgisayarlar temin edildi.
  • 23-24 Ocak 2021 tarihinde 40 şuebmizden Kur-1 Delta eğitimine 101 Eğitmen , Kur-2 delta eğitimine 69 eğitmen, Kur-3 Delta eğitimine 31 eğitmen katılarak eğitimlerini tamamladır.
  • Online Kodlamaca projemiz kapsamında 30 şubemizde, 600 öğrenciye Mart 2021 ilk haftalarında öğrenciler online sisteme dahil edilerek eğitmenler eğitim vermeye başlayacaklardır.

2019-2020 Güz eğitim ve öğretim dönemi itibari ile 49 uygulama noktasında (26 il), 180 eğitmenimiz ile 585 öğrenciye; 2016-2020 3.5 yıllık dönem sonunda ise toplam 66 uygulama noktasında(26 il), 499 aktif eğitmenimiz ile toplam 2551 öğrenciye ulaşılmıştır.

Katılım Belgesi

Kur -1
Kur - 2
Kur - 3