Müfredat

Kur-1

CODE.ORG MÜFREDAT TASARISI

DERS SAYISI

KONU

ÖRNEK ADI

SÜRE

QUİZ

1

.Kodlama ve Algoritma kavramları tanıyoruz.

.Code.org platformuna giriş yapıyoruz.

 .Labirent Sıra uygulamasını yapıyoruz.(Ders-3)

– Kodlama nedir?

-Algoritma nedir?

-Labirent Sıra

40 dk

Var

2

.Piksel ve Açı kavramları tanıyoruz.

 . Aktör Sıra uygulamasını yapıyoruz.(İsteğe Bağlı Ders-4)

Döngü nedir? Neden döngü kullanırız?

.Algoritmada kurarken döngünün bize kazandırdığı avantajları öğreniyoruz.

.Labirent Döngüler uygulamasını yapıyoruz.(Ders-6)

 

-Piksel nedir, ne için kullanılır

-Açı örnekleri

-Döngü nedir, ne için kullanılır

40 dk

Var

3

.İç içe döngü nedir? Neden iç içe döngü kullanılır?

.Algoritmada iç içe döngünün avantajlarını öğreniyoruz.

.Arı Döngüler uygulamasını yapıyoruz(Ders-8)

 .Sanatçı Döngüler uygulamasını yapıyoruz.(isteğe bağlı Ders-7)

 

-iç İçe Döngüler-Döngü kavramı anlatılır.

 

40 dk

Var

4

 

.Kodlama yaparken yapılan hataları görme ve düzeltme uygulamaları yapıyoruz.

.Sanatçı Hata ayıklama uygulaması yapıyoruz(Ders-11)

.Koşul nedir? Nerelerde kullanılır?

.Algoritmada koşul kavramının önemini öğreniyoruz.

.Arı Koşullandırıcılar uygulaması yapılır.(Ders-13)

 

-Hata ayıklama uygulamaları yapılır.

-Koşul kavramı öğrenilir

 

 

40 dk

Var

5

.Öğrendiğim kodlama bilgileri ile proje tasarlıyoruz.

        . Flappy  (Ders-16)

.Oyun Laboratuvarı: Bir Hikâye Oluşturun uygulaması yapılır.(Ders-17)

-Oyun Tasarlamayı öğreniyorum

40 dk

Var

6

Oyun Laboratuvarı Ders 17 deki

11. adım Oyununu tasarla bölümü

Öğrenciler tarafından kendi oyunları olarak tasarlanır.

Kendi Oyunumu Tasarlıyorum

40 dk

Var

7

.Yaptığımız projeyi arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz

-Proje sunumu

40 dk

Yok

 

 

Kur-2

SCRATCH MÜFREDAT TASARISI

DERS SAYISI

KONU

ÖRNEK ADI

SÜRE

QUİZ

1

•Scratch platformunun arayüzünü tanıyoruz.

•Scratch uygulamasının sunduğu seçeneklerle; karakter, arkaplan ve karakter kılığı oluşturarak kendi tasarımımızı yapıyoruz.

•Karakterin görünümünü kod yazarak değiştiriyoruz.

 

– Kostüm değiştirme uygulaması

 

100 dk

Var

2

 

Hareketlendirme bloklarını kullanarak karakterin sahne üzerindeki koordinatını değiştiriyoruz.

• Kalem kategorisindeki blokları kullanarak karaktere geometrik çizimler yaptırıyoruz.

 

Koordinat Sistemi Üzerinde Çizimler Yapma

 

 

100 dk

Var

3

• Tekrarlayan işlemlerde döngü bloklarını kullanarak Scratch üzerindeki problemlere daha hızlı çözüm üretiyoruz.

• Scratch programı üzerinde yön tuşları ile karakterini yönlendiriyoruz.

-Tekrarlayan İşlemler için Döngü Kullanımı ve Tuşlara Komutlar Atama

120 dk

Var

4

•Değişken nedir? Neden değişken kullanımına ihtiyaç duyulur?

Değişken kavramının programlamadaki önemini öğreniyoruz.

• Kullanıcıdan değer alarak ve bu değerleri değişkenlere atıyoruz.

-Değişken Kavramı ve Uygulaması

100 dk

Var

5

•Operatör bloklarını tanıyoruz, buradaki kodları kullanarak matematiksel işlemler yapıyoruz.

• Koşullarla resim yapma ve Timsah tim tim stem etkinliklerini yapıyoruz.

-Operatör ve Koşul İfadeleri

100 dk

Var

6

• Scratch platformu üzerinde kamera kullanımını öğreniyoruz.

•  Karakterlerin ikizlerini yaratıyor ve ikiz olarak başladığında verilecek komutları tasarlıyoruz.

-Kamera kullanımı ve karakter ikizi uygulaması

100 dk

Var

7

•Karakterimize tıklama fonksiyonu ekliyoruz.  Karakterimize tıklatılınca bir olay canlandıran komutları tasarlıyoruz.

Dokunma eylemlerine bağlı olarak olaylar gerçekleştirebilir.

• Mektup ve geometrik şekiller stem etkinliklerini yapıyoruz.

-Tıklama fonksiyonu ve

 -Mektup ve geometrik şekliller uygulaması

100 dk

Var

8

•Broadcast ifadeleri ile oyun ekranları arasındaki geçişi sağlıyoruz.

Bu blokları kullanarak komutu ile paralel çalışan programlar üretiyoruz.

– Broadcast kullanımı ve paralel programlama

100 dk

Var

9

•Proje hazırlama başmaklarını tanıyoruz.

•Online scratch platformu üzerinde bulunan örnek projeleri inceliyoruz ve bu alanda çalışmalara başlıyoruz

-Örnek proje tasarımları

100 dk

Var

10

• Önceki derslerde öğrendiğimiz bilgi ve kavramları kullanarak bir proje geliştirmeye başlıyoruz.

• Bu projede kullanacağımız senaryo ve karakterlerimizin tasarımlarını yapıyoruz.

 

-Proje oluşturma

100 dk

Var

11

• Projemizin eksikliklerini tamamlıyoruz.

• Projemizde ortaya çıkabilecek hataları düzeltiyoruz.

 

-Proje oluşturma

100 dk

Var

12

• Projemizi arkadaşlarımıza paylaşıyoruz.

 

-Proje sunumu

100 dk

Yok

 

 

Kur-3

APPINVENTOR MÜFREDAT TASARISI

DERS SAYISI

KAZANIM

ÖRNEK ADI

SÜRE

QUİZ

1

• Appinvetor platformuna kayıt olabilmek için Google Hesabı alıyoruz.

• Appinvetor platformunun arayüzünü tanıyoruz.

• Hello Word uygulaması yapıyoruz.

Google Hesabı Alma

Appinventor Arayüzü

Buton Click 

40 dk

Var

2

• Arkaplanı Renklendirme uygulaması yapıyoruz.

• Sahnemize resim ekleyip sahneler arasında buton ile gezme uygulamaları yapıyoruz.

Buton Click

Background Color

Open Another Screen

 

40 dk

Var

3

• Butona basıldığında istediğimiz metni seslendirebilecek bir uygulama tasarlıyoruz.

• Telefonu salladığınızda uyarı verecek aynı zamanda ekran rengini değiştirebileceğimiz bir uygulama geliştiriyoruz.

Text To Speech

Accelerometer Sensor

Değişkenler

Make a List

Random

80 dk

Var

4

 Çizim Yapma Programı Tasarlıyoruz.

Kullanıcının çizim için seçtiği nokta boyutu, renk gibi opsiyonları şekillendirerek telefon üzerindeki dokunmatik nesneler aracılığı ile çizim yapıyoruz.

 

Canvas

HorizontalArragment

Camera

60 dk

Var

5

Kelebek Yakalama Oyunu Tasarlıyoruz.

• If else yapısı kullanarak kelebeğin yakalanma durumu konusunda alternatif kod blokları yazıyoruz.

 

Canvas

ImageSprite  HorizontalArrangement

If-Else

60 dk

Var

6

• Müze Rehberi Uygulaması Tasarlıyoruz

• Liste değişkenlerinin ne için kullanıldıklarını öğreniyoruz.

• Liste değişkenin içerisine veri depolama işlemi yapıyoruz.

 

WebViewer

ListPicker

60 dk

Var

7

• Sayı Tahmin Uygulaması Tasarlıyoruz.

• Kontrol ettirilecek birden fazla durum varsa if then else yapısına else if yapısı ekliyoruz.

• Notifier bileşeni kullanarak ekrana mesaj yazdırıyoruz.

Notifier

If-Else

ShowAlert

50 dk

Var

8

• Test Uygulaması Tasarlıyoruz.

• Liste değişkenlerin özelliklerini kavrıyoruz.

• Listelerdeki elemanların sırasının karşılaştırma yaparken o nemini biliyor ona göre index değeri belirliyoruz.

 

 

Upcase

Collapse Blocks

Select Item List

For-Each

Texting

50 dk

Var

9

• Uygulamaya eklenen resimleri liste değişkenine ekliyor ve o resimleri soru sayısına göre uygulama içerisinde çağırır.

• Birden fazla liste değişkenin beraber çalışması kodlarını yazıyoruz.

Upcase

Collapse Blocks

Select Item List

For-Each

Texting

50 dk

Var

10